ESPIN jest grupą specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, termomodernizacji i pozyskiwania środków finansowych z funduszy polskich i zagranicznych.

Pomagamy na każdym etapie termomodernizacji – wykonujemy analizy, audyty, koncepcje, projekty i kosztorysy. Gwarantujemy klientom sprawną i terminową realizację usług.

Pozyskujemy dofinansowanie z funduszy celowych takich jak: WFOŚiGW, NFOŚiGW, POIŚ, POIG, Regionalne Programy Operacyjne, GIS – System Zielonych Inwestycji, Fundusze Norweskie i EOG oraz w ramach kredytu termomodernizacyjnego i remontowego m.in.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

 

ANNA GRZYBOWSKA – Specjalistka ds. finansowania inwestycji

mgr inż. Inżynierii Środowiska

Od 2000 roku zajmuje się tematyką związaną z ochroną środowiska i pozyskiwaniem środków finansowych ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Sporządza wnioski, biznesplany. Wykonuje studia wykonalności i dokumentację aplikacyjną. Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 11461.

ŁUKASZ KOWALCZYK – Specjalista ds. audytów energetycznych i projektów termomodernizacji

mgr inż. Inżynierii Środowiska w Energetyce i Motoryzacji

Od 2002 roku wykonuje opracowania dotyczące oszczędności energii w budynkach, źródłach i sieciach ciepłowniczych. Sporządza wnioski o dofinansowania termomodernizacji. Przeprowadza procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Autoryzowany Audytor Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr 0158. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1814. Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 11051.

ŁUKASZ KRUK – Specjalista ds. audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej

mgr inż. Technologii Chemicznej, spec. ds gospodarki paliwami i energią

Od 2005 roku wykonuje audyty energetyczne i remontowe budynków oraz audyty oświetlenia. Sporządza charakterystyki energetyczne. Opracowuje programy termomodernizacji dla jednostek samorządowych. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1185. Certyfikowany Audytor/Ekspert ds. Energetyki w Programie NF. Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 11054.

MAGDA OKULSKA – Audytor energetyczny

mgr inż. Inżynierii Środowiska

Od 2012 wykonuje audyty energetyczne i charakterystyki energetyczne budynków. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1815. Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 11053.

PAULINA SZCZEPAŃSKA – Audytor energetyczny

mgr inż. Inżynierii Środowiska

Od 2016 wykonuje audyty energetyczne i charakterystyki energetyczne budynków. Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 13474.