Kredyt ekologiczny – nowe możliwości finansowania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Kredyt ekologiczny - nowe możliwości finansowania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Kredyt ekologiczny – finansowanie zwrotne-dłużne w postaci kredytu bankowego oraz dotacji

W I kwartale przyszłego roku planowane jest uruchomienie instrumentu finansowego skierowanego do przedsiębiorstw, które planują realizację inwestycji z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego a uzyskana dotacja pokryje częściowo kredyt uzyskany w banku komercyjnym. Dotacja będzie pochodzić ze środków EFRR dysponowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Przeznaczenie dofinansowania

Kredyt ekologiczny wesprze modernizację infrastruktury, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii.

Przykładowe inwestycje zwiększające efektywność energetyczną:

– termomodernizacja obiektów

– modernizacja systemów i instalacji

– montaż odnawialnych źródeł energii

– modernizacja procesów technologiczno-produkcyjnych

– montaż systemów sterowania

 Kto może być beneficjentem

Finansowanie skierowane jest do:

– mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

– small-mid caps (małe spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające do 499 pracowników)

– mid-caps (spółki o średniej kapitalizacji – podmioty do 3000 pracowników)

Forma i poziom dofinansowania

Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu ekologicznego uzyskanego w banku komercyjnym. Wsparcie udzielane jest w wysokości zgodnej z tzw. mapą pomocy regionalnej czyli uzależnionej od lokalizacji przedsiębiorstwa a kształtuje się w zakresie 20%-70% kapitału kredytu.

Podstawowe warunki

Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji jest uzyskanie wymaganej oszczędności energii w wyniku realizacji inwestycji na poziomie co najmniej 30%.

Oszczędność jest potwierdzana w opracowaniu specjalistycznym jakim jest audyt energetyczny, który uzasadnia potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań proekologicznych możliwych do sfinansowania.

W przypadku finansowania nowej inwestycji alternatywą dla audytu energetycznego może być porównanie dwóch potencjalnych wariantów takiej inwestycji. Porównanie wariantów powinno wykazać wartość dodaną w postaci efektu ekologicznego, który nie mógłby zostać osiągnięty bez zwiększenia kosztów inwestycji w wyniku zastosowania rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej.

Zapraszamy do kontaktu

Oferujemy pomoc w pozyskaniu finansowania obejmującą m.in. opracowanie audytu energetycznego, analizy porównawczej, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Prosimy o kontakt na adres espin@espin.pl lub telefon (12) 68 65 777