Audyt efektywności energetycznej

Dokument, który zawiera ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji ze wskazaniem czynników, jakie wpływają na zużycie tej energii. Audyt określa, uzasadnione pod względem technicznym i ekonomicznym warianty realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną możliwej do osiągnięcia oszczędności energii.


DLA KOGO

Audyt efektywności energetycznej wykonywany dla podmiotów planujących zamierzenia sprzyjające podwyższeniu efektywności energetycznej i zainteresowanych pozyskaniem tzw. białych certyfikatów (Świadectwa Efektywności Energetycznej).

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć :

  • modernizacja systemów energochłonnych (c.o., c.w.u., chłodzenie)
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • instalacja systemów pozwalających na odzysk energii,
  • termomodernizacja budynków/obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
  • modernizacja procesów technologicznych.

METODYKA WYKONANIA

Audyt Efektywności Energetycznej musi być zostać przygotowany przed rozpoczęciem planowanej inwestycji (przed podpisaniem umowy z wykonawcą przedsięwzięcia).

Audyt wykonywany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Dokument sporządzamy w oparciu o:

  • wywiad z Inwestorem – ustalenie potrzeb, zakresu i możliwości
  • dokumentację techniczną obiektu, urządzeń i instalacji
  • wizję lokalną oraz inwentaryzację techniczną obiektu, urządzeń lub instalacji

PRZYDATNE LINKI

  • Rozporządzenie w sprawie sposobu wykonania audytu efektywności energetycznej →→→
  • Ustawa o efektywności energetycznej →→→