Audyt źródła ciepła

Dokument, który pozwala na wskazanie optymalnego rozwiązania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w obrębie źródła ciepła. Audyt zawiera charakterystykę techniczną źródła ciepła, budynku i instalacji związanych z tym źródłem, niezbędne parametry techniczne proponowanych inwestycji oraz koszty ich realizacji. Wybór najlepszego rozwiązania odbywa się po przeanalizowaniu kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz procentowej oszczędności energii możliwej do uzyskania po przeprowadzeniu usprawnień źródła ciepła. Audyt wykonywany jest dla źródeł ciepła zlokalizowanych poza zaopatrywanym w to źródło budynkiem oraz źródeł zaopatrujących więcej niż jeden budynek.

Audyt źródła ciepła niezbędny jest do:

  • Uzasadnienia celowości przeprowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych źródła ciepła
  • Uzyskania premii termomodernizacyjnej (dofinansowanie BGK) zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów
  • Uzyskania dotacji czy kredytów preferencyjnych

 Realizacja zadań termomodernizacyjnych wskazanych w audycie ma na celu:

  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie
  • Ograniczenie strat energii w źródle
  • Całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

 


METODYKA WYKONANIA

Audyt wykonywany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346)

Dokument sporządzamy w oparciu o:

  • wywiad z Inwestorem – ustalenie potrzeb, zakresu i możliwości
  • dokumentację techniczną źródła
  • wizję lokalną

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych od 2007 roku, zaufało nam już wiele samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.


PRZYDATNE LINKI

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  >>>