Audyt remontowy budynku

Dokument, który określa zakres prac, parametry techniczne proponowanych inwestycji, koszty ich realizacji oraz wskazuje oszczędność energetyczną. W odróżnieniu od audytu energetycznego w audycie remontowym nie oblicza się wartości finansowej planowanych oszczędności.

Do przedsięwzięć remontowych zaliczane są rozwiązania związane z termomodernizacją tj:

 • Remont budynków wielorodzinnych
 • Wymiana okien w budynkach wielorodzinnych
 • Remont balkonów
 • Przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku którego następuje ich ulepszenie
 • Wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych
 • Wszystkie te zadania przyczyniają się do poprawienia stanu technicznego obiektu.

DLA KOGO

Audyt energetyczny budynku (dla budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych) wykonuje się w celu:

 • Uzasadnienia celowości przeprowadzenia zabiegów związanych z termomodernizacją i remontem
 • Uzyskania premii remontowej (dofinansowanie BGK) zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów

Audyt wykonujemy dla każdego wnioskodawcy i beneficjenta, czyli:

 • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Przedsiębiorców

METODYKA WYKONANIA

Audyt wykonywany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346)

Dokument sporządzamy w oparciu o:

 • wywiad z Inwestorem – ustalenie potrzeb, zakresu i możliwości
 • dokumentację techniczną obiektu i instalacji
 • wizję lokalną oraz
 • inwentaryzację techniczną obiektu (w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku)

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych od 2007 roku, zaufało nam już wiele samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

PRZYDATNE LINKI

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego →→→