Audyt lokalnej sieci ciepłowniczej

Dokument, który pozwala na wskazanie optymalnego rozwiązania termomodernizacyjnego dla odcinków sieci ciepłowniczej. Audyt zawiera charakterystykę techniczną sieci ciepłowniczej, niezbędne parametry techniczne proponowanych inwestycji oraz koszty ich realizacji. Wybór najlepszego rozwiązania odbywa się po przeanalizowaniu kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz procentowej oszczędności energii możliwej do uzyskania po przeprowadzeniu usprawnień sieci cieplnej.

Audyt sieci cieplnej niezbędny jest do:

  • Uzasadnienia celowości przeprowadzenia przedsięwzięć termomodernizacyjnych sieci ciepłowniczej
  • Uzyskania premii termomodernizacyjnej zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów
  • Uzyskania dotacji czy kredytów preferencyjnych

 Prace usprawniające sieć ciepłowniczą mogą obejmować m.in.:

  • Izolację rurociągów
  • Zmianę przebiegu tras (zmniejszenie ich długości)
  • Likwidację zbędnych odcinków

Realizacja zadań termomodernizacyjnych wskazanych w audycie lokalnej sieci ciepłowniczej, ma na celu ograniczenie strat ciepła z rurociągów przesyłowych.


METODYKA WYKONANIA

Audyt wykonywany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346)

Dokument sporządzamy w oparciu o:

  • wywiad z Inwestorem – ustalenie potrzeb, zakresu i możliwości
  • inwentaryzację techniczno-budowlaną i technologiczną lokalnej sieci ciepłowniczej
  • dokumentację projektową

 


PRZYDATNE LINKI

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego >>>