Białe certyfikaty – świadectwa efektywności energetycznej

Dokumenty potwierdzające oszczędność określonej ilości energii w wyniku realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków finansowych.


DLA KOGO I ZA CO

Świadectwa efektywności energetycznej może być wydane podmiotom PLANUJĄCYM inwestycje sprzyjające podwyższeniu efektywności energetycznej.

Wynikająca z nich oszczędność energii to minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego w ciągu roku czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok.

Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa (odbiorcy końcowi) zużywające co najmniej 100 GWh energii elektrycznej rocznie mogą liczyć na ekwiwalent wsparcia zbliżonego do białych certyfikatów również dla przedsięwzięć JUŻ ZREALIZOWANYCH, pozwala na to tryb określony w art. 15 ustawy o efektywności energetycznej.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć :

 • modernizacja systemów energochłonnych (c.o., c.w.u., chłodzenie)
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • instalacja systemów pozwalających na odzysk energii,
 • termomodernizacja budynków/obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 • modernizacja procesów technologicznych.

PROCEDURA I DOKUMENTY

Aby uzyskać białe certyfikaty należy przejść następującą procedurę

 • Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej (właściwe pogrupowanie rodzajów przedsięwzięć)
 • Wykonanie audytu efektywności energetycznej;
 • Złożenie wniosków do URE (przed rozpoczęciem realizacji inwestycji);
 • Rozpoczęcie i realizacja inwestycji;
 • Zawiadomienie URE o zakończeniu inwestycji wraz z niezbędnymi załącznikami (np. audyt powykonawczy) i oświadczeniami;
 • Decyzja URE o przyznaniu świadectw efektywności energetycznej
 • Przekazanie przez URE informacji o ilości wydanych świadectw efektywności energetycznej na TGE na wskazany Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) (nadanie świadectwom wartości jako prawa majątkowe).
 • Sprzedaż świadectw (praw majątkowych) na TGE
 • Nawiązanie współpracy z Domem Maklerskim i założenie konta RŚP;
 • Sprzedaż Białych Certyfikatów na TGE;

Pierwszym i podstawowym krokiem rozpoczynającym proces starania się o Białe Certyfikaty jest identyfikacja możliwości oraz wykonanie audytu efektywności energetycznej. Audyt Efektywności Energetycznej musi być zostać przygotowany przed rozpoczęciem planowanej inwestycji (przed podpisaniem umowy z wykonawcą przedsięwzięcia).


METODOLOGIA WSPÓŁPRACY

W ramach współpracy

 • analizujemy potencjał poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie
 • wykonujemy audyt efektywności energetycznej
 • opracowujemy wnioski do URE

PRZYDATNE LINKI

 • Ustawa o efektywności energetycznej >>>
 • Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej >>>