ESPIN DLA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I INWESTYCJI ROZWOJOWYCH

Jako grupa ekspertów w zakresie pozyskiwania dotacji na ochronę środowiska i rozwój infrastruktury działamy od 2007 roku. W tym czasie zdobyliśmy bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze klientów począwszy od opracowywania specjalistycznych dokumentów takich jak audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej czy dokumentacja projektowo-kosztorysowa, poprzez dokumenty planistyczne np. programy termomodernizacji aż po przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych tj. wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznesplanów, analiz ekonomiczno-finansowych a następnie rozliczanie projektów np. przygotowanie raportów, sprawozdań, opracowań powykonawczych, wniosków o płatność.

Nasi klienci dzięki swojemu samozaparciu i przy naszej pomocy przygotowywali i wdrażali projekty szerokiego spektrum zrównoważonego rozwoju np. podnoszenie efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zagospodarowanie odpadów, gospodarka wodno – ściekowa, usługi społeczne. Pomogliśmy skorzystać z programów wdrażanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje Rozwoju. Inwestycje, które zostały dzięki temu wsparciu zrealizowane to np. termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w tym budynków zabytkowych, termomodernizacje budynków mieszkalnych, wdrażanie systemów odnawialnych źródeł energii, budowa i rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, budowa PSZOKów, modernizacje instalacji przemysłowych, itp.

Pomagamy również klientom indywidualnych w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej czy skorzystaniu z takich programów ogólnokrajowych jak Czyste Powietrze, Moje Ciepło, STOP SMOG.