Jak rozliczać koszty ogrzewania

Jak rozliczać koszty ogrzewania

Rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych jest kwestią trudną a w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej szczególnie istotną dla właścicieli, mieszkańców czy zarządców.

Standardem w budynkach nowych czy ze zmodernizowaną instalację grzewczą jest zastosowanie ciepłomierzy. W starszej substancji mieszkaniowej najczęściej koszty rozliczane są według powierzchni lub kubatury lokalu z proporcjonalnym uwzględnieniem części wspólnych budynku. Ten sposób nie mobilizuje jednak mieszkańców do zachowań energooszczędnych.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie podzielników kosztów ciepła, które zwykle generują energooszczędne zachowania użytkowników, co w niektórych przypadkach może niekorzystnie wpływać na warunki użytkowania budynku

  • techniczne np. zaburzona wentylacja, nieogrzewanie pomieszczeń a w konsekwencji zagrzybienie
  • społeczno-ekonomiczne tj. korzystanie z ciepła sąsiadów.

Zatem niezależnie od wybranej metody, sposób rozliczania powinien uwzględniać współczynniki wyrównawcze, które biorą pod uwagę miedzy innymi położenie lokalu w budynku oraz zachowania mieszkańców i zapewniają sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania.

Decyzję co do sposobu rozliczania podejmują spółdzielnie i wspólnoty – co uwzględniają w swoich regulaminach. Od końca 2021 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Rozporządzenie wskazuje między innymi, w jakich budynkach możliwe jest zastosowanie podzielników (warunki techniczne) oraz umożliwia podjęcie decyzji o ich montażu na podstawie analizy opłacalności takiej inwestycji. Analiza ekonomiczna powinna wykazać, że projektowana oszczędność energii w okresie 5 lat uzyskana w wyniku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania będzie wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń.