Audyt energetyczny budynku

Dokument, który pozwala na wskazanie optymalnego rozwiązania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zawiera zakres prac, parametry techniczne proponowanych inwestycji oraz koszty ich realizacji. Wybór najlepszego rozwiązania odbywa się po przeanalizowaniu kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz procentowej oszczędności energii możliwej do uzyskania po przeprowadzeniu termomodernizacji. Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego.

 Realizacja zadań termomodernizacyjnych wskazanych w audycie ma na celu:

 • Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. w budynku
 • Zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków
 • Zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła
 • Całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Wszystkie te zadania przyczyniają się do obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem i przygotowaniem c.w.u. oraz do obniżenia poziomu zanieczyszczenia środowiska.


DLA KOGO

Audyt energetyczny budynku (dla budynków jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych) wykonuje się w celu:

 • Uzasadnienia celowości przeprowadzenia zabiegów termomodernizacyjnych
 • Uzyskania premii termomodernizacyjnej (dofinansowanie BGK) zgodnie z zapisami Ustawy o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów
 • Uzyskania kredytów preferencyjnych
 • Pozyskania dofinansowania z Funduszy Unijnych i programów krajowych (programy regionalne, KPO, FEnIKS, Czyste Powietrze, STOP SMOG, itp.)

Audyt wykonujemy dla każdego wnioskodawcy i beneficjenta ww. programów strukturalnych i funduszy czyli:

 • Jednostek publicznych: samorządów, szkół, itp.
 • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Przedsiębiorców
 • Osób fizycznych

METODYKA WYKONANIA

Audyt wykonywany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346)

Dokument sporządzamy w oparciu o:

 • wywiad z Inwestorem – ustalenie potrzeb, zakresu i możliwości
 • dokumentację techniczną obiektu i instalacji
 • wizję lokalną oraz
 • inwentaryzację techniczną obiektu (w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku)

Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów energetycznych od 2007 roku, zaufało nam już wiele samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (referencje).


PRZYDATNE LINKI

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego → → →