O nas

ESPIN – KIM JESTEŚMY

Na rynku usług konsultingowych działamy od 2007 oferując usługi eksperckie w branżach ochrony środowiska oraz doradztwo z zakresu finansowania inwestycji.

Nasza specjalizacja to ekspertyzy techniczne i ekonomiczno –finansowe zamierzeń z zakresu efektywności energetycznej i ekonomicznego zarządzania energią np. audyty energetyczne i remontowe, audyty efektowności energetycznej, świadectwa charakterystyki, itp.

Kolejną domeną naszej działalności jest pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby realizacji szerokiego spektrum inwestycji i projektów. W ramach tego grupy usług: poszukujemy optymalnych źródeł finansowania, wykonujemy wnioski, studia wykonalności, biznesplany, kompletujemy wymagane załączniki, pomagamy w rozliczeniu projektu przygotowując dokumentację sprawozdawczo-rozliczeniową.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam sprawnie i skutecznie realizować zlecenia podmiotów publicznych, przedsiębiorców a także osób fizycznych. Z przyjemnością podejmujemy kolejne wyzwania reagując na wyzwania rynku i potrzeby klientów.


W CZYM MOŻEMY POMÓC

W zakres naszych usług wchodzą przede wszystkim:

 • audyty energetyczne i remontowe (ex-ante, ex-post)
 • audyty efektywności energetycznej
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • projekty dotyczące termomodernizacji: docieplenia, źródła ciepła, odnawialne źródła energii
 • obliczenia efektów ekologicznych przedsięwzięć
 • dokumentacja aplikacyjna: studia wykonalności, biznesplany, analizy ekonomiczno-finansowe
 • wnioski o dofinansowanie z funduszy i programów takich jak: WFOŚiGW, NFOŚiGW, POIŚ, POIG, Regionalne Programy Operacyjne, Fundusze Norweskie i EOG, programy celowe i fundusze BGK.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą


JAK WSPÓŁPRACUJEMY

Każdy nasz klient to osobna historia. Do każdego podchodzimy indywidualnie analizując potrzeby i możliwości, jakie oferuje rynek.

Sposób pracy dopasowujemy do indywidualnych preferencji i możliwości a nasze doradztwo niejednokrotnie wykraczające poza zakres zlecenia.

Do skorzystania z naszych usług zapraszamy:

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Instytucje państwowe i niepaństwowe: szkoły, szpitale, instytucje kultury, itp.
 • Przedsiębiorców
 • Osoby indywidualne

Gwarantujemy klientom sprawną i terminową realizację usług oraz kompleksowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji.

Jako firma oraz osoby sporządzające świadectwa energetyczne posiadamy odpowiednie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej.


ZESPÓŁ

Zespół ESPIN i współpracownicy to:

 • audytorzy energetyczni wpisani na listy KAPE, ZAE oraz do rejestru CHEEB
 • inżynierowie ochrony środowiska i energetycy
 • ekonomiści i specjaliści ds. finansowania środkami zewnętrznymi
 • projektanci: architekci, instalatorzy, kosztorysanci

Zespół podstawowy

ANNA GRZYBOWSKA – Specjalistka ds. finansowania inwestycji

mgr inż. Inżynierii Środowiska

Od 2000 roku zajmuje się tematyką związaną z ochroną środowiska i pozyskiwaniem środków finansowych ze środków krajowych i Unii Europejskiej. Sporządza wnioski,  biznesplany. Wykonuje studia wykonalności i dokumentację aplikacyjną. Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 11461.

ŁUKASZ KOWALCZYK – Specjalista ds. audytów energetycznych i projektów termomodernizacji

mgr inż. Inżynierii Środowiska w Energetyce i Motoryzacji

Od 2002 roku wykonuje opracowania dotyczące oszczędności energii w budynkach, źródłach i sieciach ciepłowniczych. Sporządza wnioski o dofinansowania termomodernizacji. Przeprowadza procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Autoryzowany Audytor Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr 0158. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1814. Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 11051.

ŁUKASZ KRUK – Specjalista ds. audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej

mgr inż. Technologii Chemicznej, spec. ds gospodarki paliwami i energią

Od 2005 roku wykonuje audyty energetyczne i remontowe budynków oraz audyty oświetlenia. Sporządza charakterystyki energetyczne. Opracowuje programy termomodernizacji dla jednostek samorządowych. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1185. Certyfikowany Audytor/Ekspert ds. Energetyki w Programie NF. Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 11054.

MAGDA OKULSKA – Audytor energetyczny

mgr inż. Inżynierii Środowiska

Od 2012 wykonuje audyty energetyczne i charakterystyki energetyczne budynków. Specjalizuje się w obsłudze programu Czyste Powietrze. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1815. Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 11053.

PAULINA SZCZEPAŃSKA – Audytor energetyczny

mgr inż. Inżynierii Środowiska

Od 2016 wykonuje audyty energetyczne i charakterystyki energetyczne budynków. Specjalizuje się w obsłudze programu Czyste Powietrze. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 2060. Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 13474.