ESPIN współpracuje z BOŚ Bankiem w ramach inicjatywy ELENA

ESPIN współpracuje z BOŚ Bankiem w ramach inicjatywy ELENA

Zostaliśmy jedną z firm doradczych współpracujących z BOŚ Bankiem w ramach projektu „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowanego ze środków grantu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach inicjatywy ELENA.

Na podstawie umowy o współpracy możemy wykonywać dokumentację techniczną związanej z realizacją projektów inwestycyjnych w obszarze:

  • poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja w połączeniu z OZE) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw,

Inicjatywa ELENA pozwala inwestorom będącym klientami Banku na uzyskanie wsparcia w postaci refundacji 90% kosztów brutto opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Ze wsparcia mogą skorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne zarządzające zasobami mieszkaniowymi gminy.

Więcej informacji na temat Inicjatywy ELENA na stronie banku >>>>>