Espin

ESPIN współpracuje z BOŚ Bankiem w ramach inicjatywy ELENA

Zostaliśmy jedną z firm doradczych współpracujących z BOŚ Bankiem w ramach projektu „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” współfinansowanego ze środków grantu przyznanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach inicjatywy ELENA. Na podstawie umowy o współpracy możemy wykonywać dokumentację techniczną związanej z realizacją projektów inwestycyjnych w obszarze: poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja w połączeniu z […]

Kredyt ekologiczny – nowe możliwości finansowania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Kredyt ekologiczny – finansowanie zwrotne-dłużne w postaci kredytu bankowego oraz dotacji W I kwartale przyszłego roku planowane jest uruchomienie instrumentu finansowego skierowanego do przedsiębiorstw, które planują realizację inwestycji z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego a uzyskana dotacja pokryje częściowo kredyt uzyskany w banku komercyjnym. Dotacja będzie pochodzić ze środków EFRR dysponowanych […]

Jak rozliczać koszty ogrzewania

Rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych jest kwestią trudną a w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej szczególnie istotną dla właścicieli, mieszkańców czy zarządców. Standardem w budynkach nowych czy ze zmodernizowaną instalację grzewczą jest zastosowanie ciepłomierzy. W starszej substancji mieszkaniowej najczęściej koszty rozliczane są według powierzchni lub kubatury lokalu z proporcjonalnym uwzględnieniem części wspólnych budynku. Ten sposób […]

Ustawa antysmogowa dla Małopolski

Województwo małopolskie objęte jest ustawą antysmogową, która nakłada na mieszkańców obowiązek wymiany kotłów opalanych węglem lub drewnem, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Pierwotnie zakładała, że od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Jednak ze względu na to, że większość […]